• My Organic Belly Baby

Karita Mikko - Doula I osa

Updated: Apr 30, 2018

Sünnitus. Elukogemus. Vastutus. Tähtsus.

Kes on doula?

Kas doula (sünnitoetuse) valdkonnas on teadlikus tõusnud?

Meeskonnatöö haiglas.

Tekib suur usaldussuhe. Tean, mis võivad sünnitust mõjutada. Koguperesüsteem on toetatud.

Miks on oluline sünnituseks ettevalmistamine?

Milline on inimese suhtumine sünnitusse, tema mõtted ja tunded...

Kuidas doula toetab rasedat ja sünnitajat erinevates olukordades?

Toetuse eripära selgub kohapeal.

Milline on doula toetus peale sünnitust?

Imetamise alguse faasis on oluline selle toetamine, nõustamine.

https://karitamikko.ee/